k.ú.: 694398 - Mikulovice u Znojma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594431 - Mikulovice NUTS5 CZ0647594431
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1010 8130649
vinice 1 408
zahrada 221 147119
ovoc. sad 196 667480
travní p. 20 59684
lesní poz 166 3614431
vodní pl. nádrž přírodní 1 26566
vodní pl. nádrž umělá 2 128872
vodní pl. tok přirozený 40 38948
zast. pl. zbořeniště 10 1958
zast. pl. 436 179771
ostat.pl. jiná plocha 184 175753
ostat.pl. manipulační pl. 67 63210
ostat.pl. neplodná půda 16 50067
ostat.pl. ostat.komunikace 277 291422
ostat.pl. pohřeb. 1 3886
ostat.pl. silnice 42 123727
ostat.pl. skládka 1 84
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 26382
ostat.pl. zeleň 25 32180
Celkem KN 2720 13762597
Par. KMD 2718 13728777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 249
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 79
rozestav. 1
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 415
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 575
spoluvlastník 895

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2018
KM-D 1:1000 23.05.2003 03.12.2018
S-SK ŠS 1:2880 1824 22.05.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.09.2020 17:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička