k.ú.: 694380 - Mikulovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591157 - Mikulovice NUTS5 CZ0634591157
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 701 2982663
zahrada 109 77842
ovoc. sad 1 7074
travní p. 146 103909
lesní poz 109 725083
vodní pl. nádrž umělá 10 26254
zast. pl. zbořeniště 3 279
zast. pl. 126 54521
ostat.pl. dráha 5 22871
ostat.pl. jiná plocha 40 40719
ostat.pl. manipulační pl. 6 10274
ostat.pl. neplodná půda 46 40599
ostat.pl. ostat.komunikace 55 53962
ostat.pl. silnice 29 33181
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2150
Celkem KN 1388 4181381
Par. KMD 1388 4181381
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 121
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 190
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.04.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 10.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.09.2020 15:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička