k.ú.: 694193 - Mikulov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584649 - Mikulov NUTS5 CZ0644584649
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1744 16181129
vinice 1127 5668543
zahrada skleník-pařeniš. 3 1104
zahrada 1520 655164
ovoc. sad 22 240048
travní p. 121 414599
lesní poz les(ne hospodář) 27 227801
lesní poz ostat.komunikace 14 63435
lesní poz 70 12870140
vodní pl. nádrž umělá 8 3481
vodní pl. rybník 6 742386
vodní pl. tok přirozený 56 176675
vodní pl. tok umělý 19 62341
vodní pl. zamokřená pl. 14 320644
zast. pl. společný dvůr 136 94349
zast. pl. zbořeniště 167 16976
zast. pl. 3174 864201
ostat.pl. dráha 13 139252
ostat.pl. jiná plocha 1222 1493040
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 16 24220
ostat.pl. manipulační pl. 209 368981
ostat.pl. neplodná půda 289 452625
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 509
ostat.pl. ostat.komunikace 1200 1720388
ostat.pl. pohřeb. 6 47352
ostat.pl. silnice 135 446573
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 39 65422
ostat.pl. zeleň 420 1956333
Celkem KN 11781 45317711
EN 6 13272
PK 2 5442
GP 5 21791
Celkem ZE 13 40505
Par. DKM 11781 45317711
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 162
č.p. doprava 6
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb. 120
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 1364
č.p. ubyt.zař 17
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 93
č.e. jiná st. 25
č.e. obč.vyb. 9
č.e. prům.obj 2
č.e. rod.rekr 7
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 553
bez čp/če jiná st. 281
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 102
bez čp/če prům.obj 39
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 16
bez čp/če tech.vyb 76
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 101
rozestav. 6
Celkem BUD 3077
byt.z. byt 1562
byt.z. garáž 14
byt.z. j.nebyt 57
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 176
obč.z. j.nebyt 11
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 1828
LV 4358
spoluvlastník 7270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 30.08.2012 1:1000 01.12.2015 *)
DKM-KPÚ 08.06.2012 1:1000 13.06.2012 *)
DKM-KPÚ 11.09.2009 1:1000 18.11.2009 *) Z-3910/2009
DKM-KPÚ 17.11.2007 1:1000 03.12.2007 *) Z-4331/2007 JPÚ na části Hliniště
DKM-KPÚ 05.12.2006 1:1000 06.04.2007 *) Z-4345/2006 JPÚ na části - Turold
Ins. A 1:2000 01.04.1961 01.12.2015 reambulace 70-71 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 01.10.2020 07:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička