k.ú.: 694126 - Mikulášovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562751 - Mikulášovice NUTS5 CZ0421562751
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 197156
zahrada 1204 684656
travní p. mez, stráň 3 2015
travní p. 1531 10082534
lesní poz ostat.komunikace 1 12057
lesní poz 503 12945805
vodní pl. nádrž přírodní 35 65584
vodní pl. nádrž umělá 8 14716
vodní pl. rybník 6 12566
vodní pl. tok přirozený 117 25903
vodní pl. tok umělý 9 4312
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 124
vodní pl. zamokřená pl. 4 19095
zast. pl. společný dvůr 6 5464
zast. pl. zbořeniště 323 85140
zast. pl. 1048 240861
ostat.pl. dobývací prost. 7 32541
ostat.pl. dráha 59 139413
ostat.pl. jiná plocha 365 307684
ostat.pl. manipulační pl. 91 118493
ostat.pl. neplodná půda 116 152845
ostat.pl. ostat.komunikace 669 464673
ostat.pl. pohřeb. 1 10458
ostat.pl. silnice 26 148438
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 42502
ostat.pl. zeleň 15 33026
Celkem KN 6179 25848061
Par. KMD 6179 25848061
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 29
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 623
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 74
bez čp/če jiná st. 137
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 4
Celkem BUD 1025
byt.z. byt 166
obč.z. byt 19
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 190
LV 1098
spoluvlastník 1548

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
S-SK GS 1:2880 1843 30.06.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 19.06.2019 07:29

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.