k.ú.: 694088 - Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534196 - Svatý Mikuláš NUTS5 CZ0205534196
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 839 4455175
zahrada 114 52454
ovoc. sad 2 8784
travní p. 165 547487
lesní poz 349 1455925
vodní pl. rybník 3 67519
vodní pl. tok přirozený 6 81201
vodní pl. tok umělý 42 43331
vodní pl. zamokřená pl. 14 26038
zast. pl. společný dvůr 8 3491
zast. pl. zbořeniště 4 2132
zast. pl. 226 113193
ostat.pl. dráha 7 24776
ostat.pl. jiná plocha 84 35487
ostat.pl. manipulační pl. 52 67034
ostat.pl. neplodná půda 15 12092
ostat.pl. ostat.komunikace 130 127032
ostat.pl. pohřeb. 1 1072
ostat.pl. silnice 4 56453
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2306
ostat.pl. zeleň 5 1242
Celkem KN 2072 7184224
Par. KMD 2064 7183649
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 113
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 42
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 207
LV 320
spoluvlastník 455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 28.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 03.06.2020 23:36

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.