k.ú.: 694070 - Míkovice nad Olšavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592005 - Uherské Hradiště NUTS5 CZ0722592005
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 582 1216190
vinice 1 13
zahrada 355 272795
ovoc. sad 1 2524
travní p. 433 737753
lesní poz 35 285796
vodní pl. nádrž umělá 2 34285
vodní pl. tok přirozený 86 76214
vodní pl. tok umělý 6 327
vodní pl. zamokřená pl. 5 10269
zast. pl. společný dvůr 2 208
zast. pl. zbořeniště 3 466
zast. pl. 460 117553
ostat.pl. jiná plocha 70 29584
ostat.pl. manipulační pl. 103 39337
ostat.pl. neplodná půda 232 89606
ostat.pl. ostat.komunikace 260 54738
ostat.pl. pohřeb. 1 2127
ostat.pl. silnice 5 27674
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7564
ostat.pl. zeleň 7 5961
Celkem KN 2652 3010984
Par. DKM 2652 3010984
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 290
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 379
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 737
spoluvlastník 977

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.06.2000 Geodis Brno
ZMVM 1:2000 01.01.1988 16.06.2000 KGKS Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 15.07.2020 05:12

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.