k.ú.: 694061 - Mikolajice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 568279 - Mikolajice NUTS5 CZ0805568279
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 607 2844846
zahrada 163 113508
travní p. 268 732285
lesní poz 275 3363345
vodní pl. nádrž přírodní 3 320
vodní pl. rybník 2 8604
vodní pl. tok přirozený 71 11576
zast. pl. společný dvůr 1 123
zast. pl. zbořeniště 3 781
zast. pl. 148 57378
ostat.pl. jiná plocha 54 16039
ostat.pl. manipulační pl. 37 27542
ostat.pl. neplodná půda 21 3802
ostat.pl. ostat.komunikace 86 138012
ostat.pl. silnice 7 40935
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2407
ostat.pl. zeleň 136 35803
Celkem KN 1883 7397306
Par. DKM 1883 7397306
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 134
obč.z. byt 2
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 3
LV 213
spoluvlastník 269

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.10.2013
DKM 1:1000 08.09.2005
ZMVM 1:2000 01.09.1993 08.09.2005
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.09.1993


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.09.2020 23:21

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.