k.ú.: 694011 - Michalovy Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560901 - Chodová Planá NUTS5 CZ0327560901
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 128322
zahrada 197 72672
travní p. 356 1245277
lesní poz 32 133687
vodní pl. nádrž umělá 4 4202
vodní pl. tok přirozený 18 13648
vodní pl. tok umělý 3 9556
vodní pl. zamokřená pl. 3 21308
zast. pl. zbořeniště 5 550
zast. pl. 104 20832
ostat.pl. jiná plocha 61 35001
ostat.pl. neplodná půda 137 89125
ostat.pl. ostat.komunikace 63 35092
ostat.pl. pohřeb. 1 3671
ostat.pl. silnice 4 2787
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 780
Celkem KN 1004 1816510
Par. KMD 1004 1816510
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 30
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 103
LV 109
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.09.2015
S-SK GS 1:2880 1839 01.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 06.06.2020 07:29

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.