k.ú.: 694002 - Hostíčkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560901 - Chodová Planá NUTS5 CZ0327560901
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 2867473
zahrada 57 11301
travní p. 147 1310257
lesní poz 191 3599815
vodní pl. nádrž umělá 4 8384
vodní pl. rybník 1 5461
vodní pl. tok přirozený 17 28382
vodní pl. tok umělý 1 90
zast. pl. zbořeniště 5 5407
zast. pl. 21 15123
ostat.pl. jiná plocha 81 137417
ostat.pl. manipulační pl. 1 1935
ostat.pl. neplodná půda 70 77610
ostat.pl. ostat.komunikace 64 184030
ostat.pl. silnice 2 28063
Celkem KN 709 8280748
Par. KMD 709 8280748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 20
LV 32
spoluvlastník 42

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 18.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 15.07.2020 05:20

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.