k.ú.: 693987 - Šmolovy u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 626 3178684
zahrada 227 95270
ovoc. sad 6 9560
travní p. 203 571992
lesní poz 77 265630
vodní pl. nádrž umělá 10 68441
vodní pl. rybník 3 1439
vodní pl. tok přirozený 4 5542
zast. pl. zbořeniště 1 299
zast. pl. 360 77629
ostat.pl. dráha 2 47437
ostat.pl. jiná plocha 81 41911
ostat.pl. manipulační pl. 39 36826
ostat.pl. neplodná půda 42 32774
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 79239
ostat.pl. ostat.komunikace 170 98615
ostat.pl. silnice 12 47870
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13267
ostat.pl. zeleň 1 156
Celkem KN 1881 4672581
Par. DKM 171 72258
Par. KMD 1710 4600323
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 168
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
Celkem BUD 339
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 458
spoluvlastník 727

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.05.2012
KMD 1:1000 28.05.2012
Ins. A 1:1000 31.12.1962 28.05.2012 přesný datum nezjištěn, intravilán - část, extravilán - část
S-SK GS 1:2880 1824 28.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 02:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.