k.ú.: 693979 - Michalovice u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548316 - Michalovice NUTS5 CZ0631548316
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 408 2734813
zahrada 76 32337
travní p. 243 458510
lesní poz 83 495785
vodní pl. nádrž umělá 12 62548
vodní pl. tok přirozený 51 14116
vodní pl. tok umělý 36 7775
zast. pl. zbořeniště 2 215
zast. pl. 103 31182
ostat.pl. dráha 1 1396
ostat.pl. jiná plocha 35 18232
ostat.pl. manipulační pl. 6 48020
ostat.pl. neplodná půda 39 32193
ostat.pl. ostat.komunikace 82 93131
ostat.pl. silnice 8 59404
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 194
ostat.pl. zeleň 1 392
Celkem KN 1187 4090243
Par. KMD 1187 4090243
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 71
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 97
LV 148
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2013
S-SK GS 1:2880 1838 25.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 04:12

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.