k.ú.: 693944 - Klenovice u Mičovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550426 - Mičovice NUTS5 CZ0315550426
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 196107
zahrada 22 13438
ovoc. sad 2 8897
travní p. 172 935705
lesní poz 172 1410545
vodní pl. rybník 1 647
zast. pl. zbořeniště 2 234
zast. pl. 45 13825
ostat.pl. jiná plocha 32 12744
ostat.pl. manipulační pl. 15 4250
ostat.pl. neplodná půda 147 115430
ostat.pl. ostat.komunikace 37 44301
ostat.pl. silnice 1 19284
ostat.pl. zeleň 1 29
Celkem KN 680 2775436
Par. KMD 680 2775436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 45
LV 83
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2013
S-SK GS 1:2880 1824 18.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 18.09.2020 10:58

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.