k.ú.: 693901 - Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571822 - Míčov-Sušice NUTS5 CZ0531571822
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 330750
zahrada 60 33684
travní p. 22 27714
lesní poz 11 3481785
vodní pl. nádrž umělá 2 1182
zast. pl. 60 24366
ostat.pl. jiná plocha 16 7684
ostat.pl. manipulační pl. 13 24822
ostat.pl. neplodná půda 3 334
ostat.pl. ostat.komunikace 15 31873
ostat.pl. silnice 1 21702
Celkem KN 250 3985896
Par. KMD 250 3985896
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 54
LV 59
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.10.2009
S-SK GS 1:2880 1839 12.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 26.05.2019 03:32

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.