k.ú.: 693901 - Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571822 - Míčov-Sušice NUTS5 CZ0531571822
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 311494
zahrada 55 32171
travní p. 30 54774
lesní poz 11 3481785
vodní pl. nádrž umělá 2 1182
zast. pl. 64 24504
ostat.pl. jiná plocha 9 3905
ostat.pl. manipulační pl. 13 24822
ostat.pl. neplodná půda 2 309
ostat.pl. ostat.komunikace 13 29248
ostat.pl. silnice 1 21702
Celkem KN 238 3985896
Par. KMD 238 3985896
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 58
LV 59
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.10.2009
S-SK GS 1:2880 1839 12.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.09.2020 23:42

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.