k.ú.: 693880 - Míčov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571822 - Míčov-Sušice NUTS5 CZ0531571822
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 376945
zahrada 97 48538
ovoc. sad 1 3331
travní p. 145 195458
lesní poz 16 2224952
vodní pl. nádrž umělá 1 6920
zast. pl. společný dvůr 1 137
zast. pl. zbořeniště 1 66
zast. pl. 157 32232
ostat.pl. jiná plocha 20 7271
ostat.pl. manipulační pl. 14 8844
ostat.pl. neplodná půda 14 2821
ostat.pl. ostat.komunikace 46 53019
ostat.pl. silnice 3 11270
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9494
Celkem KN 608 2981298
Par. KMD 608 2981298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 46
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 148
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 181
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2009
S-SK GS 1:2880 1838 13.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 20:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.