k.ú.: 693863 - Mezouň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531537 - Mezouň NUTS5 CZ0202531537
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 1908211
zahrada 307 243061
ovoc. sad 12 44989
travní p. mez, stráň 1 6755
travní p. 123 419772
lesní poz 12 241738
vodní pl. nádrž umělá 5 3039
vodní pl. tok umělý 37 6415
vodní pl. zamokřená pl. 1 1205
zast. pl. společný dvůr 1 24
zast. pl. zbořeniště 2 596
zast. pl. 348 81208
ostat.pl. jiná plocha 14 2545
ostat.pl. manipulační pl. 9 10178
ostat.pl. mez, stráň 1 1269
ostat.pl. neplodná půda 7 2172
ostat.pl. ostat.komunikace 60 57966
ostat.pl. silnice 8 22916
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3803
Celkem KN 1262 3057862
Par. KMD 1262 3057862
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 203
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 340
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 420
spoluvlastník 605

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2017
KM-D 1:2000 29.12.2000 23.02.2017
S-SK GS 1:2880 1840 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 20.09.2020 21:46

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.