k.ú.: 693758 - Meziříčko u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 587516 - Meziříčko NUTS5 CZ0635587516
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 484 2770038
zahrada 119 61325
travní p. 459 874908
lesní poz 183 4341725
vodní pl. nádrž přírodní 1 30
vodní pl. nádrž umělá 11 14565
vodní pl. rybník 4 34347
vodní pl. tok přirozený 86 27912
vodní pl. tok umělý 11 3878
vodní pl. zamokřená pl. 1 579
zast. pl. společný dvůr 2 379
zast. pl. zbořeniště 2 94
zast. pl. 217 60213
ostat.pl. dálnice 15 196828
ostat.pl. jiná plocha 42 38253
ostat.pl. manipulační pl. 16 45903
ostat.pl. neplodná půda 108 158376
ostat.pl. ostat.komunikace 122 113872
ostat.pl. silnice 26 99911
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1452
Celkem KN 1911 8844588
Par. KMD 1911 8844588
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 96
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 196
LV 163
spoluvlastník 416

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.08.2019 07:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.