k.ú.: 693693 - Meziměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574252 - Meziměstí NUTS5 CZ0523574252
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 624814
zahrada 419 311800
travní p. mez, stráň 1 1216
travní p. 223 1425072
lesní poz mez, stráň 1 1680
lesní poz ostat.komunikace 2 207
lesní poz 14 964328
vodní pl. nádrž umělá 5 89412
vodní pl. tok přirozený 42 68844
vodní pl. tok umělý 5 4838
zast. pl. zbořeniště 2 2081
zast. pl. 641 171567
ostat.pl. dráha 23 256331
ostat.pl. jiná plocha 117 151853
ostat.pl. manipulační pl. 13 62446
ostat.pl. mez, stráň 2 4104
ostat.pl. neplodná půda 8 23130
ostat.pl. ostat.komunikace 138 165302
ostat.pl. silnice 26 59393
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 54925
ostat.pl. zeleň 17 31373
Celkem KN 1712 4474716
Par. DKM 1712 4474716
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 45
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 173
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 3
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 4
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 16
bez čp/če garáž 202
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 3
Celkem BUD 637
byt.z. byt 498
Celkem JED 498
LV 1086
spoluvlastník 2031

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2019 mapování
DKM-KPÚ 1:1000 22.10.2019 extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 03.12.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 19.09.2020 05:10

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.