k.ú.: 693502 - Kakejcov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 579017 - Kakejcov NUTS5 CZ0326579017
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 1385650
zahrada 60 56136
travní p. mez, stráň 9 5667
travní p. 33 271863
lesní poz 2 3724
vodní pl. nádrž umělá 1 733
vodní pl. tok umělý 14 3607
zast. pl. zbořeniště 1 427
zast. pl. 72 32771
ostat.pl. jiná plocha 19 13153
ostat.pl. manipulační pl. 8 26024
ostat.pl. mez, stráň 5 2498
ostat.pl. neplodná půda 4 551
ostat.pl. ostat.komunikace 18 18037
ostat.pl. silnice 3 37493
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10572
Celkem KN 416 1868906
Par. DKM 416 1868906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 68
LV 88
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.03.2013
DKM 1:1000 28.03.2013
ZMVM 1:2000 24.02.1983 28.03.2013 původ mapy THM - intravilán
FÚO 1:2000 24.02.1983 28.03.2013 extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 24.02.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.09.2020 02:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička