k.ú.: 693481 - Měšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587508 - Měšín NUTS5 CZ0632587508
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 3951198
zahrada 101 62876
travní p. 154 970757
lesní poz 71 1465117
vodní pl. nádrž umělá 9 15666
vodní pl. rybník 9 194883
vodní pl. tok přirozený 13 8078
vodní pl. tok umělý 24 8547
zast. pl. 119 50959
ostat.pl. dálnice 5 99623
ostat.pl. jiná plocha 80 71253
ostat.pl. manipulační pl. 14 18003
ostat.pl. neplodná půda 13 7653
ostat.pl. ostat.komunikace 102 96443
ostat.pl. silnice 12 38365
ostat.pl. zeleň 12 4368
Celkem KN 808 7063789
PK 366 4371417
Celkem ZE 366 4371417
Par. DKM 325 195137
Par. KMD 111 1712509
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 115
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 7
LV 153
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2020 OO novým mapováním - intravilán
KMD 1:1000 14.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 16.08.2022 06:41

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.