k.ú.: 693430 - Město Touškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559211 - Město Touškov NUTS5 CZ0325559211
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 671 4476093
zahrada 541 234143
ovoc. sad 5 50444
travní p. 72 323153
lesní poz 15 465191
vodní pl. nádrž umělá 1 26148
vodní pl. rybník 1 251
vodní pl. tok přirozený 6 77099
vodní pl. tok umělý 15 28732
vodní pl. zamokřená pl. 1 441
zast. pl. společný dvůr 13 2197
zast. pl. zbořeniště 10 4216
zast. pl. 962 248636
ostat.pl. jiná plocha 172 118154
ostat.pl. manipulační pl. 63 64731
ostat.pl. neplodná půda 75 131152
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 227
ostat.pl. ostat.komunikace 171 260442
ostat.pl. pohřeb. 3 14582
ostat.pl. silnice 13 118258
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 25058
ostat.pl. zeleň 29 114509
Celkem KN 2846 6783857
EN 11 14907
PK 16 6408
GP 22 3269
Celkem ZE 49 24584
Par. DKM 995 5979784
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 35
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 534
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 142
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 4
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 928
byt.z. byt 158
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 99
obč.z. garáž 1
Celkem JED 268
LV 1233
spoluvlastník 1876

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.11.2009 1:1000 18.12.2009 *)
THM-V 1:2000 01.01.1976
S-SK GS 1839 31.12.1975 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 09.08.2022 00:34

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.