k.ú.: 693367 - Stará Trnávka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578380 - Městečko Trnávka NUTS5 CZ0533578380
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 646 2760357
zahrada 143 86779
travní p. 185 387688
lesní poz 564 3356780
vodní pl. rybník 5 2215
vodní pl. tok přirozený 41 10069
vodní pl. tok umělý 9 3860
vodní pl. zamokřená pl. 1 119
zast. pl. společný dvůr 1 210
zast. pl. zbořeniště 3 564
zast. pl. 156 43321
ostat.pl. jiná plocha 172 66363
ostat.pl. manipulační pl. 32 41250
ostat.pl. neplodná půda 88 80303
ostat.pl. ostat.komunikace 140 86875
ostat.pl. silnice 12 38848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8489
ostat.pl. zeleň 13 9017
Celkem KN 2216 6983107
Par. DKM 11 102807
Par. KMD 2205 6880300
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 147
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 31
LV 264
spoluvlastník 432

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 30.09.2020 03:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička