k.ú.: 693308 - Vinice u Městce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537489 - Městec Králové NUTS5 CZ0208537489
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 1303069
zahrada 57 53573
travní p. 17 30438
vodní pl. nádrž umělá 3 3424
vodní pl. tok umělý 7 4591
vodní pl. zamokřená pl. 1 659
zast. pl. zbořeniště 2 1793
zast. pl. 70 48232
ostat.pl. jiná plocha 16 26237
ostat.pl. manipulační pl. 29 27522
ostat.pl. neplodná půda 2 3335
ostat.pl. ostat.komunikace 27 38841
ostat.pl. silnice 2 9009
ostat.pl. zeleň 3 6013
Celkem KN 413 1556736
Par. KMD 413 1556736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 69
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 128
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.06.2012
S-SK GS 1842 05.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 05.06.2020 14:59

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.