k.ú.: 693286 - Městec Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537489 - Městec Králové NUTS5 CZ0208537489
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 4512
orná půda 2239 10574265
zahrada 809 397936
ovoc. sad 16 42704
travní p. 156 366007
lesní poz 105 4506753
vodní pl. nádrž přírodní 1 1119
vodní pl. nádrž umělá 30 39456
vodní pl. rybník 8 153240
vodní pl. tok přirozený 102 90556
vodní pl. tok umělý 189 88708
zast. pl. společný dvůr 2 285
zast. pl. zbořeniště 16 3812
zast. pl. 1578 547859
ostat.pl. dráha 18 72588
ostat.pl. jiná plocha 372 277227
ostat.pl. manipulační pl. 187 391317
ostat.pl. neplodná půda 7 6498
ostat.pl. ostat.komunikace 396 405447
ostat.pl. pohřeb. 4 13689
ostat.pl. silnice 19 158069
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 68535
ostat.pl. zeleň 81 101670
Celkem KN 6354 18312252
Par. DKM 2667 1490977
Par. KMD 3677 16817731
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 364
č.p. byt.dům 35
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 576
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 162
bez čp/če jiná st. 147
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 31
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 30
bez čp/če zem.stav 73
rozestav. 9
Celkem BUD 1547
byt.z. byt 246
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 3
Celkem JED 277
LV 1826
spoluvlastník 2922

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2012
DKM 1:1000 22.05.2012
Ins. A 1:1000 01.01.1953 22.05.2012
S-SK GS 1842 25.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.05.2019 07:01

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.