k.ú.: 693286 - Městec Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537489 - Městec Králové NUTS5 CZ0208537489
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 4512
orná půda 2237 10572835
zahrada 809 395291
ovoc. sad 16 42704
travní p. 155 365142
lesní poz 105 4506753
vodní pl. nádrž přírodní 1 1119
vodní pl. nádrž umělá 30 39456
vodní pl. rybník 8 153240
vodní pl. tok přirozený 102 90556
vodní pl. tok umělý 189 88497
zast. pl. společný dvůr 2 285
zast. pl. zbořeniště 16 3812
zast. pl. 1584 548679
ostat.pl. dráha 21 72588
ostat.pl. jiná plocha 359 318949
ostat.pl. manipulační pl. 187 353713
ostat.pl. neplodná půda 7 6498
ostat.pl. ostat.komunikace 396 405447
ostat.pl. pohřeb. 4 13689
ostat.pl. silnice 19 158069
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 68535
ostat.pl. zeleň 81 101670
Celkem KN 6347 18312039
Par. DKM 2672 1490975
Par. KMD 3665 16817520
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 362
č.p. byt.dům 35
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 580
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 164
bez čp/če jiná st. 151
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 30
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 32
bez čp/če zem.stav 72
rozestav. 7
Celkem BUD 1553
byt.z. byt 246
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 3
Celkem JED 277
LV 1817
spoluvlastník 2915

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2012
DKM 1:1000 22.05.2012
Ins. A 1:1000 01.01.1953 22.05.2012
S-SK GS 1842 25.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 04.06.2020 00:26

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.