k.ú.: 693219 - Měrovice nad Hanou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 552909 - Měrovice nad Hanou NUTS5 CZ0714552909
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 434 6685876
zahrada 257 182346
ovoc. sad 3 5098
travní p. 10 35917
lesní poz 2 17552
vodní pl. nádrž umělá 3 82889
vodní pl. rybník 2 83
vodní pl. tok přirozený 12 155819
vodní pl. tok umělý 4 16423
zast. pl. společný dvůr 4 993
zast. pl. zbořeniště 2 326
zast. pl. 379 110492
ostat.pl. dráha 5 88569
ostat.pl. jiná plocha 48 9337
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 186
ostat.pl. manipulační pl. 108 46297
ostat.pl. neplodná půda 10 4550
ostat.pl. ostat.komunikace 80 202730
ostat.pl. pohřeb. 1 3142
ostat.pl. silnice 14 61709
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13522
ostat.pl. zeleň 59 194604
Celkem KN 1443 7918460
Par. DKM 1443 7918460
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 134
č.p. doprava 1
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 89
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 327
LV 506
spoluvlastník 765

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.09.2013 1:1000 18.09.2013 *) souvisí s KPÚ na části v k.ú. Vrchoslavice a Němčice nad Hanou (Prostějov)
DKM-KPÚ 11.11.2005 1:1000 11.11.2005 *) pouze část související s KPÚ Stříbrnice
DKM 1:1000 16.05.2005 převod ZMVM (intravilán)
ZMVM 1:2000 01.01.1990 11.11.2005
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.08.2019 20:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.