k.ú.: 693201 - Merklovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576883 - Vamberk NUTS5 CZ0524576883
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52133 - Vamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 2643511
zahrada mez, stráň 7 7501
zahrada 171 197226
travní p. mez, stráň 8 13912
travní p. 133 484755
lesní poz 98 7157381
vodní pl. nádrž přírodní 2 835
vodní pl. tok přirozený 3 2926
vodní pl. tok umělý 7 5216
zast. pl. zbořeniště 1 42
zast. pl. 221 86206
ostat.pl. dráha 1 10163
ostat.pl. jiná plocha 38 14990
ostat.pl. manipulační pl. 13 29276
ostat.pl. mez, stráň 1 225
ostat.pl. neplodná půda 29 26980
ostat.pl. ostat.komunikace 98 182379
ostat.pl. silnice 6 112563
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3028
Celkem KN 961 10979115
Par. DKM 400 3622554
Par. KMD 561 7356561
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 48
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 209
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 234
spoluvlastník 303

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.11.2018
KMD 1:1000 15.12.2016
S-SK GS 1:2880 1840 27.11.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.09.2020 16:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička