k.ú.: 693120 - Lípa - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555363 - Merklín NUTS5 CZ0412555363
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 21 10679
travní p. 135 628940
lesní poz les(ne hospodář) 92 3024429
vodní pl. tok přirozený 4 10061
zast. pl. zbořeniště 22 4247
zast. pl. 58 12522
ostat.pl. jiná plocha 37 79669
ostat.pl. neplodná půda 37 39333
ostat.pl. ostat.komunikace 46 72105
ostat.pl. silnice 2 30444
ostat.pl. zeleň 1 240
Celkem KN 455 3912669
Par. KMD 455 3912669
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 56
LV 78
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2010
S-SK GS 1:2880 1842 23.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 26.09.2020 18:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička