k.ú.: 693111 - Merboltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545791 - Merboltice NUTS5 CZ0421545791
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 735795
zahrada 276 152316
travní p. 472 4634063
lesní poz les(ne hospodář) 47 499545
lesní poz 282 1350682
vodní pl. nádrž přírodní 1 414
vodní pl. nádrž umělá 1 547
vodní pl. rybník 5 1600
vodní pl. tok přirozený 37 32661
vodní pl. zamokřená pl. 9 22027
zast. pl. zbořeniště 75 14701
zast. pl. 208 64621
ostat.pl. jiná plocha 35 17184
ostat.pl. manipulační pl. 3 6727
ostat.pl. neplodná půda 601 502701
ostat.pl. ostat.komunikace 211 178397
ostat.pl. pohřeb. 1 822
ostat.pl. silnice 5 35803
Celkem KN 2310 8250606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 58
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 204
LV 240
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 05.06.2020 02:07

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.