k.ú.: 693111 - Merboltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545791 - Merboltice NUTS5 CZ0421545791
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 735795
zahrada 276 152320
travní p. 473 4634117
lesní poz les(ne hospodář) 47 499545
lesní poz 282 1350682
vodní pl. nádrž přírodní 1 414
vodní pl. nádrž umělá 1 547
vodní pl. rybník 5 1600
vodní pl. tok přirozený 37 32661
vodní pl. zamokřená pl. 9 22027
zast. pl. zbořeniště 76 15263
zast. pl. 203 64010
ostat.pl. jiná plocha 34 16970
ostat.pl. manipulační pl. 3 6727
ostat.pl. neplodná půda 601 502906
ostat.pl. ostat.komunikace 211 178397
ostat.pl. pohřeb. 1 822
ostat.pl. silnice 5 35803
Celkem KN 2305 8250606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 9
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 199
LV 239
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.07.2019 00:37

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.