k.ú.: 693103 - Mentour - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571547 - Chroustovice NUTS5 CZ0531571547
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 299 1964949
zahrada 72 40842
ovoc. sad 11 41021
travní p. 149 325334
lesní poz 48 222310
vodní pl. nádrž přírodní 4 2697
vodní pl. rybník 38 20647
vodní pl. tok přirozený 31 6719
vodní pl. tok umělý 1 710
zast. pl. společný dvůr 1 453
zast. pl. 59 32043
ostat.pl. jiná plocha 6 1232
ostat.pl. manipulační pl. 11 19027
ostat.pl. neplodná půda 51 21543
ostat.pl. ostat.komunikace 55 34870
ostat.pl. silnice 2 12533
Celkem KN 838 2746930
Par. KMD 838 2746930
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 55
LV 124
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2009
S-SK GS 1:2880 1839 08.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.07.2019 17:21

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.