k.ú.: 693073 - Měník u Nového Bydžova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570397 - Měník NUTS5 CZ0521570397
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 508 2481239
zahrada 180 141071
ovoc. sad 7 26310
travní p. 339 764420
lesní poz 32 1523345
vodní pl. nádrž přírodní 4 2412
vodní pl. rybník 13 45305
vodní pl. tok přirozený 59 70818
vodní pl. tok umělý 66 12480
zast. pl. společný dvůr 3 308
zast. pl. zbořeniště 7 1749
zast. pl. 202 82169
ostat.pl. jiná plocha 40 19512
ostat.pl. manipulační pl. 39 51474
ostat.pl. neplodná půda 1 219
ostat.pl. ostat.komunikace 100 70541
ostat.pl. pohřeb. 1 1021
ostat.pl. silnice 15 56888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8474
ostat.pl. zeleň 31 5698
Celkem KN 1654 5365453
Par. KMD 1654 5365453
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 190
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 361
spoluvlastník 531

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.08.2011
S-SK GS 1:2880 1841 03.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 06:09

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.