k.ú.: 693057 - Bydžovská Lhotka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570397 - Měník NUTS5 CZ0521570397
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 2036095
zahrada 105 108255
travní p. 6 8008
lesní poz 4 29778
vodní pl. nádrž přírodní 4 2662
vodní pl. nádrž umělá 1 565
vodní pl. tok přirozený 4 2908
vodní pl. tok umělý 11 5625
zast. pl. zbořeniště 3 1063
zast. pl. 77 50110
ostat.pl. jiná plocha 18 17754
ostat.pl. manipulační pl. 30 24746
ostat.pl. neplodná půda 1 823
ostat.pl. ostat.komunikace 48 38423
ostat.pl. pohřeb. 1 1387
ostat.pl. silnice 5 27203
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3026
ostat.pl. zeleň 2 332
Celkem KN 560 2358763
Par. KMD 560 2358763
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 52
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 73
LV 106
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2011
S-SK GS 1:2880 1841 21.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 30.09.2020 04:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička