k.ú.: 693014 - Měňany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531529 - Měňany NUTS5 CZ0202531529
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 7 3541
orná půda 459 3037257
zahrada 119 80987
ovoc. sad 12 55494
travní p. mez, stráň 12 46935
travní p. 113 598578
lesní poz 43 1487437
vodní pl. nádrž umělá 4 5406
vodní pl. rybník 1 3153
vodní pl. tok přirozený 53 9910
vodní pl. tok umělý 56 13722
vodní pl. zamokřená pl. 10 11463
zast. pl. společný dvůr 1 39
zast. pl. 145 57316
ostat.pl. jiná plocha 33 176666
ostat.pl. manipulační pl. 8 25028
ostat.pl. mez, stráň 21 13037
ostat.pl. neplodná půda 28 34467
ostat.pl. ostat.komunikace 54 74041
ostat.pl. silnice 13 88844
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3107
ostat.pl. zeleň 3 814
Celkem KN 1197 5827242
Par. KMD 1197 5827242
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 90
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 139
LV 197
spoluvlastník 285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2010
S-SK GS 1:2880 1840 28.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 22.09.2020 16:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička