k.ú.: 692999 - Vehlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534676 - Mělník NUTS5 CZ0206534676
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 680 2351025
vinice 57 251036
zahrada 265 220960
ovoc. sad 92 216542
travní p. 74 169069
lesní poz 163 150598
vodní pl. nádrž přírodní 10 31642
zast. pl. společný dvůr 9 474
zast. pl. 248 75674
ostat.pl. dráha 2 28906
ostat.pl. jiná plocha 154 87543
ostat.pl. manipulační pl. 49 27426
ostat.pl. neplodná půda 2 394
ostat.pl. ostat.komunikace 338 117772
ostat.pl. pohřeb. 1 1305
ostat.pl. silnice 5 24434
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 36303
ostat.pl. zeleň 2 674
Celkem KN 2166 3791777
Par. DKM 2166 3791777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 136
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 239
LV 406
spoluvlastník 615

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.02.2009
THM-V 1:2000 31.03.1978 05.02.2009
S-SK GS 1:2880 1842 31.03.1978 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 23.08.2019 08:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.