k.ú.: 692697 - Medvědice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565768 - Třebenice NUTS5 CZ0423565768
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 2255062
zahrada 78 66089
ovoc. sad 59 332773
travní p. 206 712635
lesní poz 40 439156
vodní pl. nádrž přírodní 3 3136
vodní pl. nádrž umělá 1 25
vodní pl. tok přirozený 35 37200
zast. pl. společný dvůr 1 31
zast. pl. zbořeniště 8 1342
zast. pl. 97 43660
ostat.pl. jiná plocha 20 5551
ostat.pl. manipulační pl. 26 13905
ostat.pl. neplodná půda 55 35686
ostat.pl. ostat.komunikace 61 60471
ostat.pl. pohřeb. 2 1609
ostat.pl. silnice 10 61126
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7783
ostat.pl. zeleň 2 624
Celkem KN 840 4077864
PK 25 58421
Celkem ZE 25 58421
Par. KMD 840 4077864
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 95
LV 114
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.05.2011
S-SK GS 1:2880 1843 02.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.09.2020 16:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička