k.ú.: 692689 - Lhota u Medvědic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565768 - Třebenice NUTS5 CZ0423565768
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 216270
zahrada 43 46303
ovoc. sad 1 7055
travní p. 52 254690
lesní poz 21 569556
zast. pl. společný dvůr 2 435
zast. pl. zbořeniště 1 852
zast. pl. 32 10780
ostat.pl. jiná plocha 5 4087
ostat.pl. neplodná půda 26 11259
ostat.pl. ostat.komunikace 14 21416
ostat.pl. silnice 2 27706
Celkem KN 242 1170409
Par. KMD 242 1170409
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 20
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 31
LV 46
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.05.2011
S-SK GS 1:2880 1843 02.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.09.2020 15:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička