k.ú.: 692654 - Medlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 550141 - Medlovice NUTS5 CZ0646550141
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62191 - Ivanovice na Hané

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 449 2838525
zahrada 158 108662
ovoc. sad 2 7341
travní p. 6 5215
lesní poz 1 51096
vodní pl. nádrž umělá 2 20236
vodní pl. tok přirozený 5 99221
vodní pl. tok umělý 2 1502
zast. pl. zbořeniště 4 581
zast. pl. 189 60043
ostat.pl. dálnice 2 12411
ostat.pl. jiná plocha 91 60603
ostat.pl. manipulační pl. 8 24442
ostat.pl. neplodná půda 4 1576
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 656
ostat.pl. ostat.komunikace 90 145946
ostat.pl. pohřeb. 1 1038
ostat.pl. silnice 6 57667
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16046
ostat.pl. zeleň 37 93014
Celkem KN 1061 3605821
Par. DKM 478 3304561
Par. KMD 583 301260
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 99
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 185
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 301
spoluvlastník 432

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2017
DKM-KPÚ 22.04.2011 1:1000 22.04.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.08.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 29.09.2020 06:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička