k.ú.: 692638 - Medlovice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592366 - Medlovice NUTS5 CZ0722592366
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 896 1869366
vinice 1 617
zahrada 131 93529
ovoc. sad 3 10424
travní p. 457 475312
vodní pl. tok přirozený 69 12089
vodní pl. tok umělý 1 216
vodní pl. zamokřená pl. 6 2003
zast. pl. společný dvůr 1 464
zast. pl. zbořeniště 13 1937
zast. pl. 220 68984
ostat.pl. jiná plocha 486 178753
ostat.pl. manipulační pl. 69 65090
ostat.pl. neplodná půda 76 49369
ostat.pl. ostat.komunikace 125 52372
ostat.pl. silnice 128 30981
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10093
ostat.pl. zeleň 2 182
Celkem KN 2685 2921781
Par. KMD 2685 2921781
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 16
rozestav. 1
Celkem BUD 217
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 350
spoluvlastník 483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 28.04.2016 1:1000 28.04.2016 *)
KM-D 1:2880 23.10.2000 28.04.2016 vlastní
S-SK ŠS 1:2880 1827 23.10.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 09.12.2019 17:17

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.