k.ú.: 692590 - Medlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583367 - Medlov NUTS5 CZ0643583367
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 696 7191065
vinice 11 41275
zahrada 345 195316
ovoc. sad 98 395848
travní p. 20 139914
lesní poz 137 836820
vodní pl. nádrž přírodní 1 1028
vodní pl. tok přirozený 3 355575
vodní pl. tok umělý 7 21070
zast. pl. společný dvůr 6 1566
zast. pl. zbořeniště 5 344
zast. pl. 439 147836
ostat.pl. jiná plocha 133 41809
ostat.pl. manipulační pl. 170 91957
ostat.pl. neplodná půda 12 4716
ostat.pl. ostat.komunikace 146 331221
ostat.pl. pohřeb. 1 1642
ostat.pl. silnice 62 258819
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10195
ostat.pl. zeleň 36 126718
Celkem KN 2329 10194734
Par. DKM 2329 10194734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 125
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 139
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 25
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 407
byt.z. byt 4
obč.z. byt 3
Celkem JED 7
LV 537
spoluvlastník 747

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.04.2013 1:1000 09.04.2013 *)
DKM 1:1000 30.06.2009
ZMVM 1:2000 01.07.1992 09.04.2013
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.06.1992 příděl


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 20.09.2020 22:13

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.