k.ú.: 692573 - Medlešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571164 - Chrudim NUTS5 CZ0531571164
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 396 2871260
zahrada 253 177366
ovoc. sad 1 2958
travní p. 11 15207
vodní pl. nádrž umělá 3 11261
vodní pl. rybník 2 7217
vodní pl. tok přirozený 5 3590
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. zbořeniště 3 1177
zast. pl. 357 104886
ostat.pl. dráha 7 37874
ostat.pl. jiná plocha 42 15141
ostat.pl. manipulační pl. 29 54020
ostat.pl. neplodná půda 16 19024
ostat.pl. ostat.komunikace 60 45755
ostat.pl. silnice 24 91133
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3898
ostat.pl. zeleň 7 23491
Celkem KN 1218 3485262
Par. DKM 1218 3485262
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 162
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
Celkem BUD 344
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 408
spoluvlastník 582

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.06.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1989 23.06.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.07.2019 19:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.