k.ú.: 692549 - Měděnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563226 - Měděnec NUTS5 CZ0422563226
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42043 - Vejprty

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 4335
zahrada 26 4901
travní p. 191 2173083
lesní poz 1 9554
zast. pl. zbořeniště 18 3962
zast. pl. 132 28964
ostat.pl. dráha 2 52855
ostat.pl. jiná plocha 63 30705
ostat.pl. manipulační pl. 92 207317
ostat.pl. neplodná půda 55 55958
ostat.pl. ostat.komunikace 83 76499
ostat.pl. silnice 13 39943
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 777
ostat.pl. zeleň 4 3915
Celkem KN 689 2692768
Par. KMD 689 2692768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 128
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 37
LV 148
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 28.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 19.09.2020 05:40

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.