k.ú.: 692506 - Třebýcina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556637 - Měčín NUTS5 CZ0322556637
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 610 2377627
zahrada 110 74474
travní p. 319 549232
lesní poz 76 915887
vodní pl. nádrž umělá 15 2837
vodní pl. tok přirozený 176 47522
vodní pl. zamokřená pl. 27 6897
zast. pl. společný dvůr 1 14
zast. pl. zbořeniště 1 100
zast. pl. 79 45731
ostat.pl. jiná plocha 12 2739
ostat.pl. manipulační pl. 28 18508
ostat.pl. neplodná půda 50 32612
ostat.pl. ostat.komunikace 161 80304
ostat.pl. silnice 7 65345
Celkem KN 1672 4219829
Par. KMD 1672 4219829
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 78
LV 138
spoluvlastník 323

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2017
KM-D 1:2000 17.10.2000 28.04.2017
S-SK GS 1:2880 1837 17.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 06:21

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.