k.ú.: 692492 - Radkovice u Měčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556637 - Měčín NUTS5 CZ0322556637
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 4850591
zahrada 133 103779
ovoc. sad 2 5961
travní p. 92 1553725
lesní poz 82 1290892
vodní pl. nádrž umělá 3 2465
vodní pl. rybník 5 22104
vodní pl. tok přirozený 3 2507
vodní pl. zamokřená pl. 7 13616
zast. pl. společný dvůr 9 1414
zast. pl. zbořeniště 4 1237
zast. pl. 151 86698
ostat.pl. jiná plocha 22 10000
ostat.pl. manipulační pl. 17 25796
ostat.pl. neplodná půda 56 48055
ostat.pl. ostat.komunikace 68 167555
ostat.pl. silnice 3 21609
ostat.pl. zeleň 1 114
Celkem KN 701 8208118
PK 1929 6222645
GP 8 66800
Celkem ZE 1937 6289445
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 77
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 145
LV 228
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 09.08.2022 01:28

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.