k.ú.: 692492 - Radkovice u Měčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556637 - Měčín NUTS5 CZ0322556637
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 4850591
zahrada 133 103802
ovoc. sad 2 5961
travní p. 91 1553725
lesní poz 82 1290892
vodní pl. nádrž umělá 3 2465
vodní pl. rybník 5 21914
vodní pl. tok přirozený 2 2078
vodní pl. zamokřená pl. 7 13616
zast. pl. společný dvůr 9 1414
zast. pl. zbořeniště 4 1237
zast. pl. 152 86962
ostat.pl. jiná plocha 22 10000
ostat.pl. manipulační pl. 15 25796
ostat.pl. neplodná půda 55 47768
ostat.pl. ostat.komunikace 68 167555
ostat.pl. silnice 3 21609
ostat.pl. zeleň 1 114
Celkem KN 697 8207499
PK 1933 6219961
GP 8 66800
Celkem ZE 1941 6286761
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 145
LV 225
spoluvlastník 413

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.08.2019 16:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.