k.ú.: 692484 - Petrovice u Měčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556637 - Měčín NUTS5 CZ0322556637
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1608 3441500
zahrada 168 134388
ovoc. sad 1 2912
travní p. 730 1202682
lesní poz 209 3144606
vodní pl. nádrž umělá 4 817
vodní pl. rybník 1 6411
vodní pl. tok přirozený 25 45900
vodní pl. tok umělý 85 10044
zast. pl. společný dvůr 11 5097
zast. pl. zbořeniště 7 2346
zast. pl. 169 99120
ostat.pl. jiná plocha 43 33183
ostat.pl. manipulační pl. 90 22446
ostat.pl. neplodná půda 150 182708
ostat.pl. ostat.komunikace 127 129535
ostat.pl. pohřeb. 2 204
ostat.pl. silnice 100 86713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5902
ostat.pl. zeleň 9 10174
Celkem KN 3541 8566688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 40
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 168
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 254
spoluvlastník 337

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 06.03.2001
S-SK GS 1:2880 1837 06.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 16:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.