k.ú.: 692441 - Měčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556637 - Měčín NUTS5 CZ0322556637
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 991 4632190
zahrada 283 215020
ovoc. sad 4 28127
travní p. 480 1317373
lesní poz 143 2329250
vodní pl. nádrž umělá 1 2543
vodní pl. rybník 3 8359
vodní pl. tok přirozený 20 41513
vodní pl. zamokřená pl. 4 1567
zast. pl. společný dvůr 2 286
zast. pl. zbořeniště 2 740
zast. pl. 345 144652
ostat.pl. jiná plocha 174 169467
ostat.pl. manipulační pl. 7 13813
ostat.pl. neplodná půda 81 153162
ostat.pl. ostat.komunikace 159 265974
ostat.pl. pohřeb. 2 5034
ostat.pl. silnice 16 93859
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15679
ostat.pl. zeleň 28 96494
Celkem KN 2751 9535102
Par. DKM 2751 9535102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 177
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 1
Celkem BUD 323
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 7
Celkem JED 35
LV 438
spoluvlastník 633

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.01.2016 1:1000 14.01.2016 *)
DKM 1:1000 20.07.2010
THM-V 1:2000 01.04.1967 20.07.2010 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 12.01.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.06.2020 18:59

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.