k.ú.: 692409 - Mečichov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551392 - Mečichov NUTS5 CZ0316551392
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1287 4950101
zahrada 136 72717
ovoc. sad 1 4038
travní p. 489 1108145
lesní poz 492 1465072
vodní pl. nádrž umělá 17 5402
vodní pl. rybník 17 279195
vodní pl. tok přirozený 2 527
vodní pl. tok umělý 91 14708
vodní pl. zamokřená pl. 9 22290
zast. pl. společný dvůr 3 150
zast. pl. zbořeniště 8 1531
zast. pl. 178 94128
ostat.pl. jiná plocha 247 490081
ostat.pl. manipulační pl. 26 25383
ostat.pl. neplodná půda 282 126820
ostat.pl. ostat.komunikace 232 160324
ostat.pl. silnice 7 34845
Celkem KN 3524 8855457
Par. KMD 3524 8855457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 160
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 265
spoluvlastník 383

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.09.2011
S-SK GS 1:2880 1837 01.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 30.09.2020 05:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička