k.ú.: 692387 - Mračnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553913 - Meclov NUTS5 CZ0321553913
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 1379827
zahrada 24 25460
travní p. 68 174984
lesní poz 72 1092629
vodní pl. nádrž umělá 4 74357
vodní pl. tok přirozený 2 1669
vodní pl. tok umělý 28 14975
vodní pl. zamokřená pl. 1 5740
zast. pl. zbořeniště 2 1804
zast. pl. 36 21875
ostat.pl. jiná plocha 26 10549
ostat.pl. manipulační pl. 6 2596
ostat.pl. neplodná půda 57 43440
ostat.pl. ostat.komunikace 53 30203
ostat.pl. silnice 31 38928
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6598
ostat.pl. zeleň 1 11092
Celkem KN 597 2936726
GP 14 147664
Celkem ZE 14 147664
Par. DKM 597 2936726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.used 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 35
LV 48
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.2015
THM-G 1:2000 01.04.1961 26.06.2015
THM-V 1:2000 01.04.1961 26.06.2015 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 09.08.2022 00:35

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.