k.ú.: 692361 - Mašovice u Meclova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553913 - Meclov NUTS5 CZ0321553913
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 3410431
zahrada 29 23628
travní p. 68 901811
lesní poz 8 60211
vodní pl. tok přirozený 6 27579
vodní pl. tok umělý 10 23728
zast. pl. zbořeniště 6 1145
zast. pl. 68 37959
ostat.pl. dráha 2 29424
ostat.pl. jiná plocha 28 15803
ostat.pl. manipulační pl. 17 13581
ostat.pl. neplodná půda 42 79016
ostat.pl. ostat.komunikace 53 134002
ostat.pl. silnice 8 80811
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 19715
ostat.pl. zeleň 13 91706
Celkem KN 453 4950550
Par. DKM 453 4950550
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.used 12
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 61
LV 90
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.12.2015
DKM-KPÚ 1:1000 15.09.2014
THM-G 1:2000 01.04.1961 15.12.2015
THM-V 1:2000 01.04.1961 15.09.2014 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 20.09.2020 23:49

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.