k.ú.: 692344 - Mcely - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537462 - Mcely NUTS5 CZ0208537462
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 820 5335589
zahrada 230 226413
ovoc. sad 38 139368
travní p. 21 93753
lesní poz les s budovou 1 123
lesní poz 78 6787764
vodní pl. nádrž umělá 8 20593
vodní pl. rybník 4 36402
vodní pl. tok přirozený 16 6887
vodní pl. tok umělý 56 40568
vodní pl. zamokřená pl. 1 2352
zast. pl. společný dvůr 5 526
zast. pl. zbořeniště 7 1865
zast. pl. 296 151914
ostat.pl. dráha 5 4869
ostat.pl. jiná plocha 73 77752
ostat.pl. manipulační pl. 21 50731
ostat.pl. neplodná půda 30 21668
ostat.pl. ostat.komunikace 227 202115
ostat.pl. pohřeb. 1 2497
ostat.pl. silnice 36 106799
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14392
ostat.pl. zeleň 14 53533
Celkem KN 1993 13378473
Par. KMD 1993 13378473
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 108
č.p. rod.rekr 7
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 32
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 296
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 369
spoluvlastník 625

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2012
S-SK GS 1:2880 1842 07.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 02.06.2020 16:51

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.