k.ú.: 692301 - Matějovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546097 - Český Rudolec NUTS5 CZ0313546097
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 891876
zahrada 134 51669
travní p. 223 2021836
lesní poz 491 9921620
vodní pl. rybník 28 95818
vodní pl. tok umělý 26 14718
zast. pl. společný dvůr 4 89
zast. pl. zbořeniště 15 7329
zast. pl. 124 47358
ostat.pl. jiná plocha 81 73828
ostat.pl. manipulační pl. 9 7708
ostat.pl. neplodná půda 413 423732
ostat.pl. ostat.komunikace 124 143723
ostat.pl. pohřeb. 1 1108
ostat.pl. silnice 13 86734
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1167
ostat.pl. zeleň 1 101
Celkem KN 1838 13790414
Par. DKM 992 3668431
Par. KMD 846 10121983
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 114
LV 161
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2015
DKM-KPÚ 1:1000 29.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1830 17.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 26.09.2020 01:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička