k.ú.: 692298 - Matějov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596108 - Matějov NUTS5 CZ0635596108
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 3364654
zahrada 68 48952
travní p. 137 784418
lesní poz ostat.komunikace 1 1572
lesní poz 231 4202192
vodní pl. nádrž umělá 6 29045
vodní pl. rybník 21 872294
vodní pl. tok přirozený 10 3338
vodní pl. tok umělý 52 14786
zast. pl. společný dvůr 1 55
zast. pl. zbořeniště 4 2170
zast. pl. 107 58706
ostat.pl. jiná plocha 103 110724
ostat.pl. manipulační pl. 9 24009
ostat.pl. neplodná půda 17 96503
ostat.pl. ostat.komunikace 67 168060
ostat.pl. silnice 3 42284
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 744
Celkem KN 1005 9824506
Par. DKM 1005 9824506
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 58
č.p. zem.used 11
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 105
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 4
LV 164
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2003
DKM-KPÚ 16.09.2002 1:1000 31.10.2002 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.10.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.07.2019 12:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.