k.ú.: 692255 - Dobřenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563218 - Mašťov NUTS5 CZ0422563218
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 2333021
zahrada 10 11293
ovoc. sad 2 7954
travní p. 38 1767958
lesní poz 8 203041
vodní pl. nádrž umělá 1 8589
vodní pl. rybník 1 80414
vodní pl. tok přirozený 20 15991
vodní pl. tok umělý 9 23955
vodní pl. zamokřená pl. 1 5936
zast. pl. společný dvůr 9 2178
zast. pl. zbořeniště 5 3627
zast. pl. 31 14478
ostat.pl. jiná plocha 11 32230
ostat.pl. manipulační pl. 23 39328
ostat.pl. neplodná půda 103 253428
ostat.pl. ostat.komunikace 37 63883
ostat.pl. silnice 10 42541
ostat.pl. zeleň 2 91
Celkem KN 355 4909936
Par. DKM 355 4909936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 30
LV 41
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.02.2010
FÚO 1:5000 25.04.1982 04.02.2010
S-SK GS 1:2880 1892 24.04.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 25.09.2020 06:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička